Sunday, 16 June 2013

KERJA KURSUS GEOGRAFI 2013


1. Rujukan

2. Peta Daerah

3. Peta lakar
4. Grafik: Jadual5. Laman web: waazin.blogspot.com

Wednesday, 24 October 2012

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tingkatan 1 2012

Band 5

1. Tajuk: Sebab banjir kilat. klik

     
2. Tajuk : Langkah - Langkah mengatasi masalah banjir kilat.klik

 klik

 3. Menghasilkan Kajian Kes/Laporan Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Ciri Cuaca Dan Iklim. Sila lihat panduan di bawah.
                                                       Contoh peta lakar                                                       Contoh peta kawasan kajian


Saturday, 4 August 2012

Kajian Geografi Tempatan Tigkatan 2 
Tahun 2012

1. Cover Hadapan (klik)

2. Contoh Kajian Geografi Tempatan Tingkatan 2 (klik)

3. Contoh Borang Soal Selidik (klik)

4. Untuk Carian Peta Daerah, sila ke google maps: https://maps.google.com.my/maps?hl=en

5. Contoh Carian Peta

6. Lampiran
a) Surat 1
b) Surat 2
c) Surat 3


7. Rujukan (New)


Perhatian : 


PERHATIAN : KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN HENDAKLAH DIHANTAR 
PADA  1 SEPTEMBER 2012  KE EMAIL : nikhelmi0728@gmail.com  ATAU SECARA BY HAND. TERIMA KASIH.