Wednesday, 24 October 2012

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tingkatan 1 2012

Band 5

1. Tajuk: Sebab banjir kilat. klik

     
2. Tajuk : Langkah - Langkah mengatasi masalah banjir kilat.klik

 klik

 3. Menghasilkan Kajian Kes/Laporan Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Ciri Cuaca Dan Iklim. Sila lihat panduan di bawah.
                                                       Contoh peta lakar                                                       Contoh peta kawasan kajian